Brány i bránky

Motorizácia Bekamatic

Posted by admin on 18.7.2010 with No Comments


Motorizácia bekamatic® bola v Betafence špeciálne vyvinutá na automatizáciu posuvných samostatných brán Robusta®.

Ako to funguje?

Tlakové spínače 1

Čelo krídla dverí je osadené tlakovým spínačom. Premostenie vodiaceho stĺpika je tiež osadené tlakovými spínačmi: dvoma v prednej časti a dvoma v zadnej časti. Akýkoľvek dotyk na tlakových spínačoch znamená okamžité zastavenie dverí a ich uvedenie do chodu opačným smerom. Na vonkajšej strane dverí je možné jeden tlakový spínač nahradiť panelovým systémom Securifor®.

Bezpečnostný vypínač 2

Dvere sú vybavené hlavným vypínačom (žltočerveným), ktorým je možné okamžite prerušiť hlavný prívod prúdu.

Kontrola prístupu

Systémy kontroly sú navrhnuté tak, aby ich bolo možné prispôsobiť špeciálnym požiadavkám zákazníka. Veľká škála rôzneho príslušenstva pre viacnásobnú kontrolu prístupu je inštalovaná podľa požiadaviek zákazníka: bezpečnostný vypínač na kľúč, RF, diaľkový ovládač, bezpečnostný zámok, magnetická čítačka kariet, výstražné svetlo na stĺpiku brány, bezpečnostný zámok s digitálnym kódom, bytový telefón, časovač zámku, indukčný detektor. Tieto prvky sú inštalované na vodiaci stĺpik, koncový stĺpik alebo na objednávku na zvláštny stojan.

« previous page

Pohony brány

Pojmom pohony brány a brán označujeme elektromechanické zariadenie slúžiace na ovlá...

next page »

Posuvné brány

Posuvné brány sa otvárajú posunom do strany mimo vozovku, väčšinou pozdĺž oploten...

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Pings are closed.

  • Recent Post